Spletni misijon 2021 – priprava na veliko noč – Jože Kužnik

SVETI JOŽEF, ZAVETNIK IN PRIPROŠNJIK

1. nagovor spletnega misijona – priprave na veliko noč: Jože Kužnik

Na praznik Brezmadežne, 8. decembra lani (2010) je papež Frančišek z apostolskim pismom »Patris corde« – »Z Očetovim srcem«, razglasil »Leto sv. Jožefa«, zato smo tudi letošnjo postno pripravo na Veliko noč posvetili sv. Jožefu.

Leta 1675 je papež Klemen X. svetega Jožefa razglasil za zavetnika avstrijskih dežel, torej tudi za zavetnika današnje Slovenije, ki je tedaj spadala v sklop te velike države. Tako je bil ta Marijin mož in krušni oče Božjega Sina izbran za posebnega zavetnika našega naroda in našega priprošnjika pri Bogu in nebeški Materi Mariji. 

Kako mogočen priprošnjik in pomočnik je, je sv. Jožef pokazal prav v težkih časih, ki so jih doživljali naši predniki. V 17. stoletju je po naših krajih, tudi v Celju in okolici, razsajala kuga, črna smrt, kot so jo imenovali, ki je terjala mnogo človeških življenj. Takrat so se Celjani zatekli po pomoč k sv. Jožefu in kuga je kmalu prenehala. V zahvalo za rešitev so tukaj, na hribu nad Celjem, leta 1681 postavili cerkev, posvečeno sv. Jožefu, oz. točneje zaroki sv. Jožefa in Marije. Cerkev je hitro postala romarsko središče, kamor so hodili ljudje častit rednika Božjega Sina in se mu priporočat v mnogih potrebah. In teh ni manjkalo!

Sv. Jožef delavec, je postal zavetnik vseh delavcev. Ker je bil sv. Jožef deviški mož, ki je svoje življenje povsem postavil v službo Bogu, se k njemu zatekajo mladi, ki želijo ohraniti svojo čistost. Kot krušni oče Jezusa Kristusa je vzornik in priprošnjik našim očetom pri izpolnjevanju njihovih očetovskih dolžnosti. Ker je bil sv. Jožef pravi mož in zvest sopotnik Device Marije, je vzornik našim družinam in priprošnjik za ohranjanje zvestobe v preizkušnjah, ki jih doživljajo. Dandanes so družine pod vedno večjim pritiskom nemoralnih pobud, zato še toliko bolj potrebujejo njegovo pomoč. Je pa sv. Jožef tudi »zdravje bolnikov in zavetnik umirajočih«, kakor ga imenujemo v litanijah, zato ga prosimo tudi za srečno zadnjo uro. Sv. Terezija Avilska je dejala, da so drugi svetniki pomočniki v posameznih primerih, sv. Jožef pa je svetnik, ki pomaga v vseh potrebah.

Sveti Jožef je tihi in skriti svetnik. Že za časa svojega življenja je živel v senci Device Marije in Božjega Sina, za katerega je tiho in vdano skrbel. Bil pa je nepogrešljiv pri uresničevanju Božjega načrta odrešenja. In to je tudi danes! Papež Frančišek v svoji apostolski spodbudi pravi: »Naša življenja, ki jih tkejo in podpirajo navadni ljudje – običajno pozabljeni – ki se ne pojavljajo na naslovih velikih časopisov in revij in ne na prizorišču zadnjega showa, zanesljivo pišejo odločilne dogodke naše zgodovine. V sv. Jožefu lahko vsi najdejo človeka, ki ostaja neopažen, moža vsakdanje prisotnosti, obzirne in skrite; priprošnjika, oporo in vodnika v trenutkih težav. Sv. Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki so na videz skriti ali v ‘drugi vrsti’, neprimerljivo vlogo v zgodovini odrešenja.« Tako papež.

V našem času, v času duhovne lakote, nam Cerkev kliče: »Pojdite k Jožefu!« Zgledujte se po njem, priporočajte se mu, častite ga! Sv. Jožef nam je zgled v mnogočem: v sprejemanju Božje volje, saj je vedno izpolnjeval to, kar Bog od njega pričakoval. On nam je vzor zaupanja, kako moramo ceniti in varovati to, kar nam je zaupano. Sv. Jožef nam je vzor, kako ravnati v dvomih, v preizkušnjah, v težavah; on je vedno raje verjel v dobro kakor v slabo, tudi ko je bil v dvomih; raje se je spoprijemal s težavami, kakor, da bi nad njimi obupaval. Vzor je družinam, kako živeti v zaupanju, zvestobi, v ljubezni, kako skrbeti za pošteno pridobljena sredstva za preživetje. Sv. Jožef je tudi vzor prave vernosti, saj je vse njegovo življenje bilo v slavo Bogu, en sam slavospev Najvišjemu. Je pa sv. Jožef seveda tudi vzor prave ljubezni, ki jo je gojil do svoje žene Marije in do njemu zaupanega Božjega Sina.

Kakor je imel sv. Jožef svojo posebno vlogo v  življenju Božjega Sina, tako ima tudi vsak od nas čisto svojo, neponovljivo vlogo v zgodovini odrešenja. Morda se na zunaj ne vidi in je drugi ne cenijo, jo pa ceni in jo potrebuje Bog za uresničitev svojega načrta. Zato prosimo sv. Jožefa, – še posebno v tem postnem času – naj nam pomaga, da bomo svoje poslanstvo, kakršno koli že je, zvesto in tiho uresničili, da bomo po preizkušnjah našega življenjskega posta dospeli do Velike noči v nebeškem kraljestvu! 

Blagoslovljen postni čas vam želim!

 

Vprašanja

 

  • Od kdaj je sveti Jožef zavetnik našega naroda?

Papež Klemen X. je l. 1675 razglasil sv. Jožefa za zavetnika avstrijskih dežel. Naši kraji so bili tedaj v sklopu  velike avstro – ogrske monarhije in tako je sv. Jožef postal tudi zavetnik »krajnskih dežel«, oz. današnje Slovenije. Sv. Jožef je zavetnik delavcev, zavetnik mladih, ki želijo ohraniti čistost, priprošnjik očetom, zavetnik družinam, priprošnjik za srečno zadnjo uro. Sv. Terezija Avilska je dejala, da so drugi svetniki priprošnjiki in pomočniki v posameznih primerih, sv. Jožef pa je svetnik, ki pomaga v vseh potrebah in stiskah.

  • Kako je cerkev sv. Jožefa v Celju povezana s sv. Jožefom?

V 17. stoletju je po naših krajih, tudi v Celju in okolici razsajala kuga, črna smrt, ki je terjala mnogo človeških življenj. Takrat so se Celjani zatekli po pomoč k sv. Jožefu in kuga je kmalu prenehala. V zahvalo za rešitev so na hribu nad Celjem l. 1681 (pred 340. leti!) postavili cerkev, posvečeno sv. Jožefu, oz. točneje zaroki sv. Jožefa in Marije. Cerkev je kmalu postala romarski kraj, kamor so ljudje hodili častiti sv. Jožefa in se mu priporočati v mnogih potrebah. To je še dandanes.

  • Cerkev nam kliče: »Pojdite k Jožefu!« Čemu?

Zato, ker nam je sv. Jožef zgled v mnogočem: v sprejemanju Božje volje, ki jo je sam dosledno uresničeval; je vzor zaupanja, kako ceniti in varovati to, kar nam je zaupano; nam je vzor, kako ravnati v dvomih in težavah, ker je vedno verjel v dobro in v težavah ni klonil, ampak se je z njimi odločno spoprijemal; je vzor družinam, kako živeti b zaupanju, zvestobi in ljubezni; je vzor prave ljubezni do žene in Božjega Otroka; je cvtor prave vernosti, saj je vse njegovo življenje bilo v slavo Bogu.

Pusti svoj komentar